Đối mặt với bản thân mình

Đó là một buổi chiều Hà Nội vài năm về trước, tôi gọi điện rủ cô bạn không-hẳn-thân của mình đi cafe. Cũng lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, và cũng thường như vậy. Cho nên tôi mới nói chúng tôi không-hẳn-thân mặc dù cô ấy là một trong những người bạn tôi luôn … Continue reading Đối mặt với bản thân mình

Advertisements